Rozdelenie zabezpečovacích systémov

Elektronické zabezpečovacie systémy sa delia na tri základné kategórie a to na drôtové alarmy a bezdrôtové alarmy a na  takzvané hybridné (kombinované) alarmy.

Ak je možné, vždy odporúčame drôtové alebo hybridné zabez. systémy

Drôtové alarmy :

 Drôtové alarmy
Drôtové alarmy

Výhody : menšia cena, bez nutnosti meniť batérie , väčšia bezpečnosť a možnosť kombinácie rôznych periférií
Nevýhody : menšie stavebné úpravy ako napr. ťahanie kabeláže.

Drôtové alarmy sú stále najbežnejšie a patria medzi najviac žiadanejšie na trhu. Z technického pohľadu sú aj najbezpečnejšie, pretože komunikácia medzi jednotlivými prvkami prebieha cez kábel v stene a nie pomocou rádiového signálu cez vzduch. Ich hlavnou výhodou je minimálna údržba a cenová dostupnosť. Menšia nevýhoda je, že k jednotlivým prvkom je potrebné dotiahnuť kabeláž. Nakoľko sa ale alarm zväčša inštaluje práve do novostavieb, aby chránili majetok už od začiatku, ťahanie kabeláže sa vykoná pri stavebných prácach, takže táto drobná nevýhoda úplne zaniká.

Bezdrôtové alarmy :

 Zapojenie bezdrátu
Zapojenie bezdrátu
 

Výhody : nemusí sa ťahať kabeláž
Nevýhody : väčšia cena, treba meniť batérie, menšia schopnosť kombinácie produktov 

Ich základnou výhodu je, že nie je potrebné ťahať akúkoľvek kabeláž. Sú preto vhodné do zariadených interiérov a všade tam, kde už nie je možné vykonávať drobné stavené úpravy. Menšia nevýhoda je potreba meniť akumulátory asi raz za dva roky a vyššia vstupná investícia pri kúpe zabezpečovacieho systému. Jednotlivé batérie sa menia cca. po 2 rokoch a ich výmena netrvá dlho. 

Kombinované systémy :

 

 Zapojenie kombinovanéo systému
Zapojenie kombinovanéo systému

Tieto systémy predstavujú vzájomnú kombináciu medzi drôtovými a bezdátovými typmi zabezpečovacích systémov. Celkovo tieto systém predstavujú vyšší štandard alarmov . Dajú sa sem implementovať rôzne komponenty ako napríklad štýlové kľúčenky, ktoré zjednodušia celkové ovládanie systému. Komunikáciu medzi kľúčenkou a alarmovým systémom zabezpečuje bezdrôtový modul. S týmto modulom je možné riešiť aj automatizáciu, napríklad otváranie garážovej brány alebo spustenie tepelného čerpadla.

Pridaním modulu siete LAN, dosiahneme komplexnú vzdialenú správu nad celým zabezpečovacím systémom cez medzinárodnú sieť Internet. Obslužným programom systém, dokáže postať oznámenie o poplachu cez e-mailový účet, umožňuje zapnúť resp. vypnúť systém, ale aj vzdialenú správu a užívateľské programovanie systému. Pripojenie cez sieť Internet je zabezpečené cez HTTPS protokol, ale aj  256-bitovým kryptovaním (AES kľúč).

Veľmi dôležitý je aj modul GSM modul, ktorý dokáže informovať o vzniknutých udalostiach pomocou GSM/GPRS prenosu. V prípade poplachu dokáže modul zavolať na naprogramované mobilné čísla, ale aj informovať PCO (Pult centrálnej ochrany), alebo pošle SMS správy o aktuálnom stave. Cez tónovú voľnu alebo SMS správy užívateľ dokáže ovládať celý alarmový systém. V prípade požiadavky, dokážeme naprogramovať modul GSM modul tak, aby posielal aj informácie o stave systému, napríklad výpadok elektrickej energie alebo inej poruchy. Zásadne odporúčame prepojiť zabezpečovací systém s pultom centrálnej ochrany, prípadne s inou bezpečnostnou zložkou .

 

Ďalšie J&P Technology stránky a projekty

Copyright and J&P-MEDIA J&P Technology s.r.o.
Made with in Bratislava Slovakia 2015.