• J&P Premium club

J&P Light / 120 €/rok

 • Bezstarostný servis
 • Komplexný manažment klienta
 • Dohoda o zachovaní mlčanlivosti
 • Bezpečné uloženie kľúča u nás v trezore
 • Služba technik na telefóne

Komplexný manažment klienta zahŕňa pripomenutie a zorganizovanie:

 • ročná revízia kotla
 • revízia komína
 • revízia plynu
 • revízia alarmu
 • vyčistenie vnútornej a vonkajšej jednotky klimatizácie,
 • zazimovanie závlahy
 • spustenie závlahy