Ovládanie kúrenia

Ak ste dlhšie mimo domu, nepotrebujete v dome udržiavať drahý tepelný komfort. Niekedy je náročné nezabudnúť pri rýchlom odchode z domu skontrolovať všetky tepelné zariadenia, klimatizáciu a podobne. Systém Nexo umožňuje vytvoriť kompozície tepla, čiže kombinácie optimálnych priorít kúrenia pre danú situáciu.

Ak ste dlhšie mimo domu, nepotrebujete v dome udržiavať drahý tepelný komfort. Niekedy je náročné nezabudnúť pri rýchlom odchode z domu skontrolovať všetky tepelné zariadenia, klimatizáciu a podobne. Systém Nexo umožňuje vytvoriť kompozície tepla, čiže kombinácie optimálnych priorít kúrenia pre danú situáciu.

  • vypínanie priestorového kúrenia alebo klimatizácie po otvorení okna alebo dverí na terasu
  • priestorové ovládanie teploty v závislosti od prítomnosti obyvateľov (zapnuté/vypnuté stráženie) alebo doby dňa (menené nastavenia pre priestor v závislosti od času)
  • ovládanie rôznych zdrojov tepla v závislosti od používaných technológií (napr. podlahové kúrenie podporované chvíľkovým elektrickým prikurovaním)

 

  • prispôsobenie teploty vody jednotlivých zdrojov tepla (tepelného čerpadla, kotla)
  • ovládanie lamiel vonkajších žalúzií v závislosti od potrieb domu
  • ovládanie ohrievania skiel (napríklad proti zaroseniu)
  • ovládanie obehu teplej úžitkovej vody

Ďalšie J&P Technology stránky a projekty

Copyright and J&P-MEDIA J&P Technology s.r.o.
Made with in Bratislava Slovakia 2015.