Zabezpečovacie systémy

Všeobecne o zabezpečovacích systémoch

Pri tejto problematike si mnohý kladú otázku prečo mať zabezpečovací systém ? Otázka je na mieste a preto uvediem pár racionálnych argumentov, prečo je to potrebné.

 • V každej sekunde máte strážený Vás cenný majetok
 • V prípade vlámania sa pustí poplach a odošle sa informácia na PCO policajného zboru, alebo
  pomocou SMS napríklad k Vám alebo SBS
 • Ak sa vyskytne alarmová situácia, pustia sa sirény, ktoré môžu odradiť páchateľa a každopádne  
  upozornia okolie, čo sťaží výkon trestnej činnosti
 • Napríklad v zlatníctve pri alarme sa pustí do priestoru dym, čím sa zadymí celá
  miestnosť do pár sekúnd a bude znemožnené páchať kriminálnu činnosť.
 • Pri nočnom strážení máte zabezpečený pokojný spánok (pozrite sekciu ALARM AKO UMENIE)
 • Ochrana proti požiaru alebo zaplavenia vodou integrovaná priamo do alarmu

Toto sú len niektoré argumenty, prečo je potrebné vlastniť zabezpečovací systém. Každý jednotlivý fakt umožňuje pre každého nájsť to svoje, vlastné využitie. Pre niekoho je podstatné, aby bolo zabezpečené len stráženie interiéru, iný zase požaduje aj stráženie externých častí alebo plotu. Pri zlatníctvach, alebo bankách je miera rizika už značná a tam sa do zabezpečovacieho systému implementuje napríklad dymové zariadenie, ktoré znemožní páchať kriminálnu činnosť. Možnosti uplatnení je naozaj veľa, preto sa vhodné riešenie nájde pre všetkých. Zásadne odporúčame skonzultovať každý návrh, alebo realizáciu zabezpečovacieho systému s odborníkmi v danej problematike.

Navrhnúť ale správny zabezpečovací systém nie je len tak. V prvom rade musí byť montážna firma držiteľom licencie od krajského policajného zboru na vykonávanie takejto činnosti. Všetci ich technici musia mať splnené určité paragrafy a musia byť vyškolení na túto činnosť. Po druhé je dôležitý aj samotný návrh zabezpečovacieho systému. Je potrebné zobrať do úvahy všetky zákazníkove požiadavky a optimalizovať tak správne riešenie. Naša firma J&P Technology Group, bežne implementuje do zabezpečovacieho systému aj ochranu proti požiaru, alebo proti nežiaducemu zaplaveniu. Inštalácie zabezpečovacích systémov sme povýšili až do takej miery, že robíme ALARM AKO UMENIE, viac podrobností nájdete TU. Veľmi podstatná je aj funkcia nočného stráženia, ktorá sa v dnešnej dobe veľmi osvedčila a je veľmi obľúbená hlavne nežnejšieho pohlavia.

Spoločnosť J&P Technology GROUP disponuje skúseným tímom ľudí, ktorí už majú za sebou stovky inštalácií a vedia dobre zvážiť všetky rizikové aspekty každej montáže. Každopádne Vám vieme poradiť a samozrejme zabezpečujeme aj realizácie. Obhliadky v rámci Bratislavy a blízkeho okolia poskytujeme zdarma a mimo Bratislavy účtujeme len dopravné náklady. Zo skúseností Vám vieme poskytnúť komplexný „support“ (služby) na každý zabezpečovací systém. Našim klientom nikdy nehovoríme nie ,ale ponúkame možnosť ako to urobiť...

Ďalšie J&P Technology stránky a projekty

Copyright and J&P-MEDIA J&P Technology s.r.o.
Made with in Bratislava Slovakia 2015.