• Servis kotlov

Revízie a servis kotlov

Prečo je potrebné urobiť revíziu kotla?

Vykurovacie zariadenia, (plynové či elektrické kotly) fungujú 24 hodín, 7 dní v týždni, preto je potrebné aspoň raz za rok sa postarať o ich ročnú servisnú prehliadku, aby nenastala porucha kotla či už ešte vážnejšia havária.

Čo sa stane keď zanedbám údržbu kotla?

Zanedbaný servis kotla býva najčastejšia príčina nepríjemných prekvapení najmä vo vykurovacom období. Ostať bez teplej vody, prísť o teplo domova a čakať na opravu je hlavne v zime veľmi nepríjemný zážitok. Kým v lete, mimo vykurovacej sezóny sa kotol stará iba o dodávku teplej úžitkovej vody, v zime sa kotol musí postarať aj o kúrenie. To výrazne zvyšuje frekvenciu prevádzky a záťaž kotla. Preto sa porucha kotla prejaví najčastejšie v zime, kedy je aj logicky najväčší dopyt po servise a oprave kotlov a ťažko sa zháňa servisný technik na kotle. Cena opravy zanedbaného kotla je inak výrazne drahšia ako každoročná revízia kotla.

Čo sa robí pri ročnej servisnej údržbe kotla?

S vývojom technológii kotlov a ich úspornosti pribúda aj množstvo servisných úkonov pri ročnom servise. Očakávajte preto komplexné vyčistenie kotla, odstránenie prachu a iných nečistôt, kontrolu a dotlakovanie tlaku v expanzných nádobách, kontrolu kúrenia proste všetky úkony ktoré predpisuje výrobca. Servis kotla trvá spravidla od 1 – až do 3 hodín.

Servisujete aj celé kúrenie či iba kotle?

ÁNO, naša firma vždy poskytovala komplexné služby a tak isto to bude aj v tomto prípade. Pri revízií kotla skontrolujeme aj celé kúrenie, pretože napríklad najmä kovové radiátory bývajú najväčším zdrojom kalov vo vykurovacom systéme. Ak kotol nie je chránený kalovým a magnetickým filtrom, nečistoty ním prechádzajú každým obehom vykurovacej vody a usadzujú sa v ňom. To platí rovnako pre plynové, aj elektrické kotly. Nerezové výmenníky nových kotlov sú zraniteľnejšie na upchávanie nečistotami ako staré medené, alebo liatinové a treba klásť väčší dôraz na filtre vykurovacej vody a ich vyčistenie v rámci ročného servisu.

Aká je cena pri ročnej servisnej údržbe kotla?

Cena je individuálna a záleží od typu kotla a jeho výkonu. Spravidla sa ale tieto ceny hýbu od 60 – 200 EUR, záleží od toho, či máte malý kotol v rodinnom dome, alebo požadujete servis kotlov pre kotolňu v hoteli.

Kde vykonávame ročné servisné prehliadky kotlov?

Revízie alebo servisné úkony na kotloch robíme najmä v Bratislave a jej okolí. Servis vykurovacích zaradení realizujeme v domoch, bytoch, hoteloch, všade tam kde je to žiadúce a potrebné.

Najmä ako prémiovú doplnkovú službu vykonáme pravidelný ročný servis, opravy a výmeny plynových a elektrických kotlov. U našich stálych klientov vykonávame revízie kotlov spravidla v lete, aby vykurovacie zariadenia boli na zimu už odservisované a pripravené na vykurovaciu sezónu.

Servis kotlov naše referencie