Rozdelenie zabezpečovacích systémov

Elektronické zabezpečovacie systémy (alarmy)

sa v princípe delia na tri základné kategórie a to na drôtové alarmy, bezdrôtové alarmy a na takzvané hybridné (kombinované) alarmy.

Aby sme boli konštruktívny, odporúčame vždy realizovať zabezpečovací systém navrhnutý resp. „ušitý“ presne na mieru pre Vás. Vo väčšine prípadov však realizuje drôtové hybridné systémy, kvôli tomu že sú proste najlepšie.

Bezdrôtové alarmy :

Výhody : nemusí sa ťahať kabeláž, rýchla montáž
Nevýhody : vyššia cena, treba meniť batérie, menšia schopnosť kombinácie produktov

Ich zrejme jedinou výhodu je, že nie je potrebné ťahať akúkoľvek kabeláž, preto tieto systémy sú vhodné do zariadených interiérov a všade tam, kde už nie je možné potiahnuť káble. Zásadnou nevýhodou je potreba meniť batérie asi raz za dva roky príklad v rodinnom dome, avšak pri častom snímaní pohybu 1x za rok. Uvedieme príklad, bezdrôtový duálny pohybový detektor stojí cca okolo 70 EUR bez DPH, pritom drôtový duálny detektor pohybu stojí cca 30 EUR bez DPH. Pokiaľ je to možné, odporúčame vždy drôtovú verziu.

Drôtové alarmy :

Výhody : menšia cena, bez nutnosti meniť batérie, väčšia bezpečnosť a možnosť kombinácie rôznych periférií
Nevýhody : menšie stavebné úpravy ako napr. ťahanie kabeláže.

Drôtové alarmy sú stále najbežnejšie a patria medzi najviac žiadanejšie na trhu. Z technického pohľadu sú aj najbezpečnejšie, pretože komunikácia medzi jednotlivými prvkami prebieha cez kábel v stene a nie pomocou rádiového signálu cez vzduch. Ich hlavnou výhodou je minimálna údržba a cenová dostupnosť. Menšia nevýhoda je, že k jednotlivým prvkom je potrebné dotiahnuť kabeláž. Nakoľko sa ale alarm zväčša inštaluje práve do novostavieb, aby chránili majetok už od začiatku, ťahanie kabeláže sa vykoná pri stavebných prácach, takže táto drobná nevýhoda úplne zaniká.

Hybridné kombinované alarmy :

Celkovo tieto systém predstavujú vyšší prémiový rad alarmov a práve preto ich skoro vždy aj realizujeme. Pri týchto systémoch sú stále všetky komponenty napojené na drôt, takže nebudete mať žiadne starosti s výmenou batérií.

Veľkou výhodu však je, že do týchto systémov pripájame aj tkz. hybridný bezdrôtový modul, ktorý umožní pridať do systému dizajnové kľúčenky.

Tieto prívesky na kľúče výrazne zjednodušia ovládanie systému, čiže viete zapnúť aj vypnúť celý alarm, ba čo viac budete si vedieť s nimi otvoriť aj garáž či plotovú bránku. Samozrejmosťou je aj mobilná aplikácia pre ovládanie celého systému.