• Revízie elektroinštácií Bratislava

Revízie elektroinštalácií

Čo je revízia elektroinštalácií?

Odborne povedané, revízia je to v princípe skratka pre OPaOS, čo znamená Odborná Prehliadka a Odborná Skúška v našom prípade v odbore elektro. Táto prehliadka znamená, že k Vám príde elektrotechnik špecialista, ktorý má dlhoročnú prax v obore a je overený štátnou autoritou (Technická Inšpekcia SR). Tento revízny technik si osobne prehliadne napríklad elektroinštaláciu, riadne ju vyskúša a premeria, čím zistí, či je všetko v poriadku a vystaví Vám k tomu úradný doklad.

Potrebujem revíziu (OPaOS) elektro?

Povedané veľmi jednoducho, tak ÁNO revízie elektroinštalácií sú potrebné. Povinnosť vykonávať revízie v oblasti elektro je okrem iného aj ustanovená v zákone, dokonca zákon definuje aj ako často treba OPaOS revízie elektro opakovať. Revízie si dokonca vyžadujú aj poisťovne a ak revíziu(OPaOS) elektro nemáte, alebo jej platnosť už vypršala v prípade škodovej udalosti dochádza ku kráteniu, až k úplnému zamietnutiu poistenia.

Ako mi pomôže revízia(OPaOS) elektro?

Tak okrem toho, že si splníte zákonnú povinnosť, hovorme teda prakticky. Každé elektrické zariadenie musí mať odbornú prehliadku – revíziu(OPaOS) aby ste vedeli, či ho môžete bezpečne používať. Napríklad revíziou elektroinštalácie v dome sa skontroluje, či máte v poriadku všetky zásuvky, svietidlá, ale aj bleskozvod. Revízia (OPaOS) elektro však môže aj odhaliť mnohé nedostatky, kde napríklad môže hroziť úraz zásahom elektrického prúdu a ľudský život je neopísateľne vzácny, preto na bezpečnosť elektrického zariadenia treba dbať.

Kde a ako robíme revízie(OPaOS) elektro?

Revízie(OPaOS) elektro vykonávame najmä v Bratislave a jej okolí. Revízie(OPaOS) elektro robíme v domoch, bytoch, hoteloch, všade tam kde je to žiadúce. Revíziu(OPaOS) zabezpečujeme aj pre elektrické spotrebiče, alebo elektrické ručné náradie a aj v tomto prípade prídeme k Vám. Pri revíziách elektro postupujeme individuálne podľa prípadu, preto je potrebné špecifikovať, či potrebujete revíziu na dom, alebo byt, či revíziu nejakých elektrických spotrebičov, alebo revíziu elektrickej prípojky.

Aká je cena revízie(OPaOS) elektro?

Koncovú cenu revízie elektrického zariadenia určuje hlavne množstvo času revízneho technika na mieste výkonu. V našej firme si zakladáme na kvalite, dávame poctivo kalibrovať naše prístroje, zúčastňujeme sa školí a sme aj členom Slovenského elektrotechnického zväzu. Cenu revízie stanovíme po bližšej špecifikácií, stačí nás kontaktovať.

Čo ak revízia elektro odhalí nedostatky?

Oprava klasických, ale najmä inteligentných elektroinštalácií je problematika s ktorou sa za posledné roky zaoberáme stále častejšie. V dnešnej dobe, kde je vyvíjaný tlak na cenu sa žiaľ pozabúda na kvalitu a neodborné až nebezpečné elektroinštalácie sa stali bežnou realitou. Naša firma Vám všetky nedostatky z revízie samozrejme odstráni.

Kedy potrebujem servis klasickej elektroinštalácie?

Problém nastáva, keď už pozorujete blikanie svietidiel, vysokú spotrebu elektriky, alebo keď zistíte že Vám prestala fungovať zásuvka či vypínač. Najhoršie však je, keď Vám „odíde“ televízor alebo chladnička z dôvodu prepätia, to už potom treba promptne vykonať servis elektroinštalácie.

Opravujete aj inteligentne SMART elektroinštalácie?

ÁNO samozrejme servis zabezpečujeme pre inteligentnú elektroinštaláciu. V dnešnej dobe, kde je vyvíjaný tlak na cenu sa žiaľ pozabúda na kvalitu a neodborné elektroinštalácie sa stali žiaľ bežnou realitou. Na inteligentné elektroinštalácie poskytujeme servis už cez 10 rokov, stačí nás kontaktovať a radi Vám pomôžeme problém vyriešiť.

Aká je cena opravy či úplného servisu elektroinštalácie?

Cenu za servis je možné stanoviť buď pri obhliadke, alebo potom až pri hĺbkovej analýze na úrovni revízie(OPaOS) elektro. Vždy si treba osobne prezrieť a posúdiť každý jeden prípad servisovanej časti elektroinštalácie. Kľudne sa nám ozvite, radi prídeme a pomôžeme.

Mohlo by Vás zaujímať

Elektroinštalácie naše referencie