Špeciálne služby

Naša firma ako jedna z mála zvládne aj veľmi špeciálne a atypické požiadavky v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti.

Automatizácia a riadiace systémy :

Zabezpečenie opráv rôznych typov riadiacich elektronických jednotiek pre špeciálne navrhnuté mechanizmy. Napríklad oprava riadiacej dosky elektroniky priemyselného zariadenia, servis rôznych domácich automatizácii vyrobených na zákazku. Vyrobenie automatizácie na mieru.

Výškové práce v oblasti elektrotechniky :

Pre niektoré elektromontážne práce je potrebné, aby technik mal aj horolezecké zdatnosti. Túto špeciálnu činnosť využívajú klienti, ktorí potrebujú elektronicky zabezpečiť alebo monitorovať ťažko prístupný terén, kde nie je možný prístup bez horolezeckého vybavenia.

Bezpečnostný audit :

Realizujeme audity na posúdenie bezpečnostných rizík najmä v oblasti elektronického zabezpečenia. Audit posúdi bezpečnostné riziká a odhalí možné slabiny zabezpečenia. Výstupom sú presne zadefinované potencionálne riziká a návrhy protiopatrení a nástrojov na elimináciu týchto rizík s plánom ochrany. Zabezpečujeme aj personálny audit prispôsobený individuálne požiadavkám klienta.

Akákoľvek náročná požiadavka je pre nás výzva, ktorá čaká na našu realizáciu.

Ďalšie J&P Technology stránky a projekty

Copyright and J&P-MEDIA J&P Technology s.r.o.
Made with in Bratislava Slovakia 2015.