Rozdelenie kamerových systémov

Základné rozdelenie kamerových systémov spočíva v ich technológií. Prvé v našom poradí sú analógové kamery, ktoré sú u nás najrozšírenejšie. Druhé sú digitálne IP kamery, ktoré sa pomaly začínajú dostávať do popredia. Existujú aj špeciálne kamery ako napríklad medicínske, ktorým sú veľmi špecifické pre svoje jedinečné využitie. Najviac však používané ostávajú analógové kamery a v tesnom závese sú IP kamery.

Analógové kamery:

Jeden z tých najznámejších je analógový kamerový systém, celosvetovo známy pod označením CCTV. Táto skratka predstavuje slová : Closed Circuit Television – CCTV, čo je vo voľnom preklade uzavretý televízny okruh. Na začiatku sa jednalo o kamery, ktoré snímali určitú oblasť a ich záznam bol ukladaný do nejakého záznamového zariadenia. Tým pádom to bol uzavretý televízny okruh. Technologický pokrok však išiel dopredu a tak k záznamovým zariadeniam pribudla možnosť pripojenia do siete internet. Postupom času pribudla aj možnosť pripojenia cez mobilné prístroje. Tieto zariadenia sa dnes už označujú pod pojmom „DVR“ (Disk Video Recorder) a využívajú sa už v každom analógovom kamerovom systéme.

Digitálne IP kamery :

Druhé najrozšírenejšie na trhu sú digitálne IP kamery. Namiesto označenia ako pri analógových kamerách CCTV je už značka IP a to preto, lebo ich princíp je založený na Internet Protokol. Tým pádom to už nie je uzavretý okruh, jeho vetvenie pripomína strom s konármi. Namiesto záznamových zariadení „ DVR“ sa používajú NVR (Network Video Recorder) alebo záznamové servery. Ich hierarchia je podobná bežnej typológií počítačovej siete. Tak ako každý počítač má svoju IP adresu, tak isto aj kamera má svoju jedinečnú adresu. Niektoré IP kamery majú možnosť nahrávať napríklad na SD kartu, ktorá je priamo implementovaná v tele kamery, alebo je ich len tak možné pripojiť do akejkoľvek PC siete. To sú len niektoré výhody IP kamier. Najväčšou výhodou však je kvalita ich záznamu, ktorá je na enormne vyššej úrovni ako pri analógových kamerách.

Špeciálne kamery :

Okrem najčastejšie používaných základných dvoch skupín existujú aj ďalšie kamery, ktoré využívame na špeciálne účely. Jedná sa napríklad o medicínske kamery, kde potrebujeme rýchlo prenášať veľmi veľkú kvalitu záznamu, alebo o termovízne kamery, ktoré sa uplatnia pri hľadaní nezvestných osôb v ťažko prístupných terénoch.

Ďalšie J&P Technology stránky a projekty

Copyright and J&P-MEDIA J&P Technology s.r.o.
Made with in Bratislava Slovakia 2015.