Kamerový systém AVIGILON

Softvérové riešenie spoločnosti AVIGILON bolo navrhované s prihliadnutím na požiadavky profesionálov z kamerových systémov a spĺňa všetky požiadavky a nároky  na spoľahlivý a jednoducho ovládaný bezpečnostný systém. 

Užívateľské rozhranie je veľmi komfortné a intuitívne. Intuitívnosť a jednoduchosť práce so softvérom značne skracuje dobu potrebnú na zaškolenie obsluhy, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj celkovú výšku nákladov spojenú s novým kamerovým systémom. Nižšie uvádzam jednotlivé body, ktoré priblížia softwarové funkcie a priblížia celý systém.

avigiRing.jpgJednoduchá obsluha

Ovládanie programu je nenáročné a veľmi intuitívne. Všetky dôležité ovládacie prvky nájdete na hornej lište, takže nemusíte vstupovať do zložitejších nastavení. Systém je kompletne preložený so Slovenské jazyka, takže nebude problém s užívateľskou obsluhou.

Architektúra software

Programové vybavenie funguje na architektúre klient - server. Znamená to, že sa cez užívateľský program (klient) sa prihlasujete do vzdialeného počítača. (server) Týmto je zaručená stabilita a rýchlosť systému. Do softwarového prostredia (klienta) sa môžete prihlásiť aj cez webový prehliadač Internet Explorer, ktorý je najviac rozšírený na osobných počítačoch.

 Architektúra software
 Architektúra software

Hybridný systém

Do systému AVIGILON dokáže je možné integrovať aj IP kamery aj od iných výrobcov. Staršie analógové kamerové systémy dokážeme prepojiť cez špeciálny prevodník do monitorovacieho programu. Týmito ale aj inými funkciami sa kladie dôraz na modulárnu koncepciu, na rôzne rozširovanie a zmeny. Samozrejmosťou je aj ONVIF protokol, čo je spoločný dorozumievací protokol pre IP kamery, ktorý už začali používať popredný výrobcovia kamier.

Prepojenie na registračné pokladnice

V snahe zabrániť krádežiam v obchodoch pri blokovaní dát do pokladní, systém Avigilon doplnil tento systém aj o prepojenie na pokladne POS – transakcie. Do záznamu sa súčasne so záberom z kamery zapíšu aj dáta s pokladničného bločku a je potom veľmi jednoduché vizuálne skontrolovať či tovar ktorý je na zábere z kamery súhlasí s položkami na bločku.

Integrácia máp do zobrazenia

Na základe zdokonaleného grafického zobrazenia je možné hlavne pri väčších objektoch vkladať do zobrazenia pôdorysné mapy s vyznačením umiestnenia jednotlivých kamier. Takto vznikne veľmi prehľadný systém pre pozorovanie a obsluhu. (jednoduchým klikom na ikonu kamery v mape sa nám táto zobrazí do požadovaného okna) Takto získa obsluha jednoduchý prehľad aj vo veľkých objektoch či viacpodlažných budovách.

Záznam a kompresia dát

5337.png

Systém AVIGILON používa pre kompresiu dát jeden z najdokonalejších kompresných profesionálnych formátov JPEG 2000.

Tento spôsob kompresie zaručí vysokú kvalitu obrazu v zázname s optimálnym dátovým prenosom. Laicky poňaté: zábery zo záznamu sú takej istej kvality ako ich vidíme v reálnom zábere. (Oproti iným systémom u kompresnej metóde v Avigilone nie je v zázname „zúbkovitosť „) Ak by sme napríklad zapojili analógové kamery a do prevodníka a ten následne pripojili ich do nového systému Avigilon, kvalita záberov sa vplyvom kompresného formátu JPEG 2000 zlepší o cca 25% !!!

Unikátne vyhľadávacie funkcie

Prevratnou novinkou je takzvané pixelové vyhľadávanie. Je to vyhľadanie na základe zmeny udalosti vo vybranom mieste snímky. Napríklad ak kamera sníma plné parkovisko a niekomu zmizne auto, vyznačením konkrétneho auta, systém nájde všetky udalosti, ktoré prebehli pri tomto aute. Takýmto postupom sa veľmi a promptne a jednoducho dá nájsť akákoľvek udalosť.

Vysoká manažovateľnosť systému

Každému užívateľovi respektíve klientovi, vieme prideliť rôzne právomoci a nastavovať v systéme rôzne politiky. Dokážeme napríklad pracovníkom strážnej služby povoliť prístup monitorovania kamier, ale zakážeme im vstupovať do pokročilejších nastavení. Taktiež im vieme dovoliť sledovanie len tých kamery, ktoré sú pre nich podstatné.

Podpora E-mapiek a webových stránok

Systém AVIGILON umožňuje vložiť namiesto kamery aj webovú stránku . Vďaka tomu viete do systému pripojiť rôzne iné sieťové systémy – prístupový systém, dochádzkový systém, analógový systém atď. E-mapa je interaktívna mapa s  možnosťou nastavení jednotlivých snímacích uhlov kamery.

Prepracovaný export dát

Pri konkrétnej udalosti je potrebné aj záznam nejakým spôsobom archivovať, respektíve vyexportovať danú udalosť napríklad aj pre políciu. Tento proces je v systéme AVIGILON, je veľmi dobre prepracovaný, dokonca máte aj na výber do daného exportu implementovať aj samotný program AVIGILON. Po spustení v druhom osobnom PC sa najskôr nainštaluje samotný program a následne sa otvorí aj dané video. Užívateľ potom môže adekvátne využívať všetky funkcie, pretože bude mať v počítači nainštalované to isté softwarové vybavenie.

Mobilný prístup

Systém podporuje vzdialenú správu aj cez iPad, iPhone 4, 3GS, 3G a iPod touch. Dokáže preniesť živý obraz a záznam z viacerých serverov, kde sa dá nastaviť rôzna kvalita prenosu dát, závislá na rýchlosti pripojenia do mobilnej siete.

 

 Mobilný prístup
Mobilný prístup

Toto je iba stručný prehľad funkcií a parametrov systému AVIGILON. Celý systém je koncipovaný tak, aby spĺňal požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Časový prehľad

Orientačný vizuálny prehľad o záznamoch je zabezpečený prehľadnou časovou osou s farebným rozlíšením záznamov. Jednoduchým posuvom kurzora alebo nastavením času v kalendári sa dostaneme na požadovaný čas udalosti v zázname a podľa potreby túto udalosť prehráme. Súčasne môžeme prezerať vybranú kameru, alebo viacero kamier ktoré si môžeme vybrať do takého tvaru okna ktoré nám najviac vyhovuje. (Napr. postupnosť kamier po ktorých prešiel potencionálny páchateľ a pod.)
 5755.png

 

Spolu s  megapixelovými kamerami AVIGILON získate za primerané náklady jeden z najmodernejších a najstabilnejších kamerových systémov a nadčasovými funkciami.
 

Ukážka porovnania digitálnych IP kamier AVIGILON a 
analógových kamier :

5330.png

Ďalšie J&P Technology stránky a projekty

Copyright and J&P-MEDIA J&P Technology s.r.o.
Made with in Bratislava Slovakia 2015.