• J&P Premium club

J&P smart /600€ /rok

 • Bezstarostný servis
 • Komplexný manažment klienta
 • Dohoda o zachovaní mlčanlivosti
 • Bezpečné uloženie kľúča u nás v trezore
 • Služba technik na telefóne
 • 1x ročne komplexná kontrola v cene
 • 50% zľava na cenu vybraných úkonov

Komplexný manažment klienta zahŕňa pripomenutie a zorganizovanie:

 • ročná revízia kotla
 • revízia komína
 • revízia plynu
 • revízia alarmu
 • vyčistenie vnútornej a vonkajšej jednotky klimatizácie,
 • zazimovanie závlahy
 • spustenie závlahy

50% zľava na cenu vybraných úkonov:

 • 2x ročne starostlivosť o závlahový systém
 • kontrola vodoinštalácie
 • kontrola elektroinštalácie
 • kontrola vykurovania

1x ročne komplexná kontrola vodoinštalácie a elektroinštalácie zahŕňa kontrolu na nefunkčné svetlá, spínače, kvapkajúce vodovodné batérie, tečúci záchod, pokazenú sprchovú ružicu, neželané javy napr. vŕzgajúce dvere