Videovrátnik a CCTV

Privítanie s roztvorenou náručou

Videovrátnik patrí k štandardu moderných domov. Vďaka systému Nexo je možné rozšíriť činnosť videovrátnika o ďalšie funkcie:

Keď niekto zazvoní pri bráne:

  • ak je práve v činnosti zavlažovanie, systém Nexo ho vypne, aby neostriekalo prichádzajúceho hosťa,
  • ak je zapnuté stráženie, urobí systém Nexo obrázok návštevníka pomocou kamery a zašle SMS správu s informáciou,
  • ak nie ste pri paneli alebo nahlas počúvate hudbu, systém Nexo vám zvonenie oznámi iným spôsobom (napríklad pomocou naprogramovaného správania osvetlenia),
  • ak sú otvorené dvere na terasu, systém uzná, že ste na záhrade a môže naprogramovaným spôsobom pohýbať roletami.

Keď nemôžete hneď prísť k panelu a otvoriť dvere:

  • systém bude simulovať vašu prítomnosť tak, aby hosť vedel, že ste doma,
  • meškáte a čakáte návštevu - systém zašle SMS správu, že niekto zvoní pri bráne, vy zašlete systému správu, aby otvoril bránu a zavoláte návšteve, že meškáte,
  • systém vám umožní otvoriť bránu pomocou programovateľných tlačidiel inštalovaných na  viacerých miestach vášho domu,
  • keď čakáte návštevu, môžu byť programy automatického jednorazového a viacnásobného otvárania bránky veľmi užitočné.

Čakáte návštevu a opäť vám chýba pätnásť minút... Vy ste ešte v sprche a návšteva už stojí pred dverami . Žiaľ v kúpeľni nepočuť zvonček a doma okrem vás nie je nikto. Systém Nexo však vďaka detektorom vie, že ste v kúpeľni a preto niekoľkokrát blikne svetlom, aby vás informoval, že návšteva už čaká pri dverách.

... potrebujete získať ešte dve minúty navyše a tak systém Nexo zapne svetlo v miestnosti na poschodí tak, aby vaši hostia vedli, že ste doma, a mali ešte chvíľku strpenia.

Tieto funkcie systém použije iba vtedy, keď je stráženie vypnuté, čiže keď je niekto doma.

Ďalšie J&P Technology stránky a projekty

Copyright and J&P-MEDIA J&P Technology s.r.o.
Made with in Bratislava Slovakia 2015.